تقدیر از #شاهپور_طاحونی توسط شورای مرکزی
كد خبر : ۱۱۴۱۱ /  تاریخ :۱۳ اسفند ۱۴۰۰ /  اخبار  /  ساير اخبار ايميل چاپ
⭕️جلسه کمیته تخصصی عمران شورای مرکزی با حضور اعضاء کمیته، مورخ 1400/12/09 در محل سالن جلسات شورای مرکزی تشکیل گردید.
تقدیر از #شاهپور_طاحونی توسط شورای مرکزی
⭕️جلسه کمیته تخصصی عمران شورای مرکزی با حضور اعضاء کمیته، مورخ 1400/12/09 در محل سالن جلسات شورای مرکزی تشکیل گردید.