شوراییان پر مشغله !
كد خبر : ۱۱۱۶۷ /  تاریخ :۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ /  اخبار  /  کاریکاتور ايميل چاپ
پایگاه خبری خزر / اختصاصی خزر : بنظر می رسد مهمترین دغدغه اعضای شورا می بایست شهر و مشکلاتش باشد ، اما اعضای شورا تمام وقت در اختیار شهر و مشکلاتشان نیستند.
شوراییان پر مشغله !

پایگاه خبری خزر / اختصاصی خزر : بنظر می رسد مهمترین دغدغه اعضای شورا می بایست شهر و مشکلاتش باشد ، اما اعضای شورا تمام وقت در اختیار شهر و مشکلاتشان نیستند.