تفكر حضرت علي (ع) و ائمه معصومين (ع) بايد در زندگي روزمره همگان نهادينه شود
كد خبر : ۶۵۸۳ /  تاریخ :۲۰ مهر ۱۳۹۲ /  اخبار  /  گفت و گو ايميل چاپ
پایگاه خبری شمال پرس:استاندار مازندران گفت: سال به سال بر كيفيت برنامه‌های هفته امامت و ولايت در راستاي آگاهي بخشي به جوانان و عامه مردم نسبت به ابعاد مختلف واقعه تاريخ ساز غدير بايد افزوده شود. ربيع فلاح جلودار در جلسه بنياد بين المللي غدير استان، با اشاره به اين كه واقعه غدیر از ابعاد مختلف و از جهات متفاوت،…
تفكر حضرت علي (ع) و ائمه معصومين (ع) بايد در زندگي روزمره همگان نهادينه شود
پایگاه خبری شمال پرس:استاندار مازندران گفت: سال به سال بر كيفيت برنامه‌های هفته امامت و ولايت در راستاي آگاهي بخشي به جوانان و عامه مردم نسبت به ابعاد مختلف واقعه تاريخ ساز غدير بايد افزوده شود.

ربيع فلاح جلودار در جلسه بنياد بين المللي غدير استان، با اشاره به اين كه واقعه غدیر از ابعاد مختلف و از جهات متفاوت، دارای درخشندگی و تلألؤ خاصی در تاریخ اسلام است، بيان داشت: جريان غدير آيينه تمام نما و الگوي كامل رفتار شناسي شيعه در ارتباط با ولايت پذيري است.

فلاح اجراي برنامه هاي فرهنگي در جهت تبيين اين واقعه براي جوانان را در دهه ولايت و امامت موثر خواند و خاطرنشان كرد: با اشاره به نامگذاری روزهای هفته امامت و ولايت در اجرای برنامه‌ها نيز بايد به عناوين انتخابی روزها توجه شود و انجام كارهای علمی و ماندگار در اين زمينه مد نظر قرار گيرد.

استاندار افزود: بايد سال به سال بر كيفيت برنامه‌های هفته امامت و ولايت در راستاي آگاهي بخشي به جوانان و عامه مردم نسبت به ابعاد مختلف واقعه تاريخ ساز غدير افزوده شود.

وي با بيان اين كه بدون شک واقعه غدیر خم، نقش سرنوشت سازی در تعیین مسیر آینده اسلام داشته است، اظهار داشت: جريان غدير، تفكر حضرت علي (عليه السلام) و ائمه معصومين (عليهم السلام) بايد در زندگي روزمره همگان نهادينه شود.

فلاح بنياد غدير را مجموعه اي داراي رسالتي بزرگ توصيف نمود و ياد آور شد: برنامه هاي اين بنياد در طول سال و به صورت منظم و مستمر بايست به جامعه عرضه شود.

استاندار ارايه برنامه هايي براي عامه مردم در خصوص واقعه غدير را موثر ارزيابي كرد و گفت: صدا و سيما نيز مي تواند با ارايه ي برنامه هايي براي كودكان و نوجوانان در خصوص واقعه غدير آنان را در شناخت اين جريان حيات بخش تاريخ اسلام ياري رساند.