مسوول بازرسي انتخابات استان منصوب شد
كد خبر : ۳۷۲۹ /  تاریخ :۰۶ خرداد ۱۳۹۲ /  اخبار  /  انتخابات ریاست جمهوری ايميل چاپ
پایگاه خبری شمال پرس:حكمي از سوي غلامعلي حاجي زاده، مسوول بازرسي مركزي انتخابات كشور، شعبان علي واحدي، مديركل دفتر بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي استانداري به سمت مسوول بازرسي انتخابات استان مازندران منصوب شد.به گزارش كميته اطلاع رساني ستاد انتخابات استان، متن كامل حكم حاجي زاده براي واحدي به شرح زير است: جناب آقاي شعبانعلي واحديسلام عليكمدر راستاي حكم…
مسوول بازرسي انتخابات استان منصوب شد
پایگاه خبری شمال پرس:حكمي از سوي غلامعلي حاجي زاده، مسوول بازرسي مركزي انتخابات كشور، شعبان علي واحدي، مديركل دفتر بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي استانداري به سمت مسوول بازرسي انتخابات استان مازندران منصوب شد.
به گزارش كميته اطلاع رساني ستاد انتخابات استان، متن كامل حكم حاجي زاده براي واحدي به شرح زير است:

جناب آقاي شعبانعلي واحدي
سلام عليكم
در راستاي حكم شماره 23306/1/11 مورخ 92/2/25 مقام عالي وزارت و در اجراي مواد 31 قانون انتخابات رياست جمهوري ( اصلاحي 1391/10/26) و 66 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور، به موجب اين حكم به عنوان مسوول بازرسي انتخابات استان مازندران منصوب مي شويد.
اميد است با اتكال به خداوند متعال و با بهره گيري از كليه امكانات موجود و اتخاذ ساير تمهيدات در جهت حسن اجراي قانون، بازرسي و كنترل جريان انتخابات موفق باشيد.