دکتر عابدی : لزوم اجرای دستور توقف عملیات اجرایی بخشنامه تعارض منافع وزیر راه و شهرسازی
كد خبر : ۱۱۴۰۹ /  تاریخ :۰۳ شهریور ۱۴۰۰ /  اخبار  /  ساير اخبار ايميل چاپ
دکتر محمد تقی عابدی وکیل پایه یک دادگستری که بنا به وکالت اعطایی از سوی اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان موفق شده است دستور توقف عملیات اجرایی بخشنامه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر ممنوعیت شرکت اعضای هیات مدیره فعلی استان ها در انتخابات نهمین دوره پیش رو (به داعی تخلف و وجود تعارض منافع در…
دکتر عابدی : لزوم اجرای دستور توقف عملیات اجرایی بخشنامه تعارض منافع وزیر راه و شهرسازی
دکتر محمد تقی عابدی وکیل پایه یک دادگستری که بنا به وکالت اعطایی از سوی اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان موفق شده است دستور توقف عملیات اجرایی بخشنامه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر ممنوعیت شرکت اعضای هیات مدیره فعلی استان ها در انتخابات نهمین دوره پیش رو (به داعی تخلف و وجود تعارض منافع در فرض ارایه خدمات مهندسی از سوی آنان به هنگام تصدی هیات مدیره ها) را  از دیوان عدالت اداری دریافت کند، در گفت و گویی کوتاه و اختصاصی با خبرنگار ما اعلام کرد : حکم مربوط به دستورتوقف عملیات اجرایی بخشنامه  تا زمان رسیدگی به اصل دعوی، به این دلیل قانونی صادر شده است که ممکن است اجرای آن در این مرحله، موجب تضییع حقوق غیر قابل جبران کاندیداهای انتخابات شود چرا که جلوگیری از شرکت آنان در انتخابات، در صورتی که در مرحله نهایی، حکم بر ابطال  بخشنامه از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شود، حقوق قانونی، صنفی و شهروندی کاندیداها را ضایع و خسارت وارده غیرقابل جبران خواهد بود به ویژه آنکه، در بخشنامه، برخلاف قانون و آیین نامه نظام مهندسی ساختمان و بدون آنکه حکمی از سوی شورای انتظامی مربوط مبنی بر تخلف اعضای هیات مدیره ها صادر شود، آنان را به دلیل ارایه خدمات مهندسی در مدت تصدی در هیات مدیره، فی البداهه، متخلف دانسته و دستور مجازات آنان توسط شورا‌ های انتظامی استان ها صادر کرده است!! ایشان توضیحا اضافه کردند که صدور دستور موقت در این مرحله، به معنای ابطال بخشنامه نیست و این خواسته مربوط به ماهیت شکایت بوده و بعدا در هیات تخصصی مربوط و نیز هیات عمومی دیوان مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
همچنین، وی در ادامه افزود : اگر این دستور موقت با عدم ابلاغ آن از سوی وزارتخانه به هیات های نظارات و اجرایی، نادیده گرفته شده و بر مبنای صرف بخشنامه، با عدم تایید صلاحیت اعضای هیات مدیره ها، به آنان اجازه شرکت در انتخابات داده نشود، مطابق قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مسوولین دست اندرکار، مستنکف تلقی و با درخواست ذینفعان، حکم بر انفصال آنان از خدمت دور از انتظار نخواهد بود و انتظار آن است که وزارتخانه نسبت به ابلاغ آن به کلیه استان ها با توجه به عام الشمول بودن دستور، اقدام لازم و عاجل معمول دارد.
دکتر عابدی انتفاع از دستور موقت صادره از دیوان را حق کاندیداها دانست  و گفت : هیاتهای اجرایی و نظارت نیز پس از ابلاغ ، باید دستور را فی الفور اجرا نموده و نباید مانع حضور کاندیداها در انتخابات نهمین دوره سازمانهای نظام مهندسی شوند.
وی در انتها با ابراز تاسف از اخباری مبنی بر رد صلاحیت برخی کاندیدا ها در استانهای کشور به استناد این بخشنامه، از هیات های اجرایی خواست با توجه به زمان باقی مانده تا اعلام رسمی اسامی کاندیداها تصمیمات خود را اصلاح نمایند .

دکتر محمد تقی عابدی وکیل پایه یک دادگستری که بنا به وکالت اعطایی از سوی اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان موفق شده است دستور توقف عملیات اجرایی بخشنامه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر ممنوعیت شرکت اعضای هیات مدیره فعلی استان ها در انتخابات نهمین دوره پیش رو (به داعی تخلف و وجود تعارض منافع در فرض ارایه خدمات مهندسی از سوی آنان به هنگام تصدی هیات مدیره ها) را  از دیوان عدالت اداری دریافت کند، در گفت و گویی کوتاه و اختصاصی با خبرنگار ما اعلام کرد : حکم مربوط به دستورتوقف عملیات اجرایی بخشنامه  تا زمان رسیدگی به اصل دعوی، به این دلیل قانونی صادر شده است که ممکن است اجرای آن در این مرحله، موجب تضییع حقوق غیر قابل جبران کاندیداهای انتخابات شود چرا که جلوگیری از شرکت آنان در انتخابات، در صورتی که در مرحله نهایی، حکم بر ابطال  بخشنامه از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شود، حقوق قانونی، صنفی و شهروندی کاندیداها را ضایع و خسارت وارده غیرقابل جبران خواهد بود به ویژه آنکه، در بخشنامه، برخلاف قانون و آیین نامه نظام مهندسی ساختمان و بدون آنکه حکمی از سوی شورای انتظامی مربوط مبنی بر تخلف اعضای هیات مدیره ها صادر شود، آنان را به دلیل ارایه خدمات مهندسی در مدت تصدی در هیات مدیره، فی البداهه، متخلف دانسته و دستور مجازات آنان توسط شورا‌ های انتظامی استان ها صادر کرده است!! ایشان توضیحا اضافه کردند که صدور دستور موقت در این مرحله، به معنای ابطال بخشنامه نیست و این خواسته مربوط به ماهیت شکایت بوده و بعدا در هیات تخصصی مربوط و نیز هیات عمومی دیوان مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.همچنین، وی در ادامه افزود : اگر این دستور موقت با عدم ابلاغ آن از سوی وزارتخانه به هیات های نظارات و اجرایی، نادیده گرفته شده و بر مبنای صرف بخشنامه، با عدم تایید صلاحیت اعضای هیات مدیره ها، به آنان اجازه شرکت در انتخابات داده نشود، مطابق قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مسوولین دست اندرکار، مستنکف تلقی و با درخواست ذینفعان، حکم بر انفصال آنان از خدمت دور از انتظار نخواهد بود و انتظار آن است که وزارتخانه نسبت به ابلاغ آن به کلیه استان ها با توجه به عام الشمول بودن دستور، اقدام لازم و عاجل معمول دارد.دکتر عابدی انتفاع از دستور موقت صادره از دیوان را حق کاندیداها دانست  و گفت : هیاتهای اجرایی و نظارت نیز پس از ابلاغ ، باید دستور را فی الفور اجرا نموده و نباید مانع حضور کاندیداها در انتخابات نهمین دوره سازمانهای نظام مهندسی شوند.وی در انتها با ابراز تاسف از اخباری مبنی بر رد صلاحیت برخی کاندیدا ها در استانهای کشور به استناد این بخشنامه، از هیات های اجرایی خواست با توجه به زمان باقی مانده تا اعلام رسمی اسامی کاندیداها تصمیمات خود را اصلاح نمایند .

خبرنگار : سارا سعیدی