مازندران را قرنطینه کنید !
كد خبر : ۱۱۳۸۳ /  تاریخ :۲۰ اسفند ۱۳۹۸ /  اخبار  /  ساير اخبار ايميل چاپ
با توجه به آمار صعودی وحشتناک استان مازندران لازم است تا هرچه سریعتر مسئولان دولتی نسبت به قرنطینه استان اقدام نمایند
مازندران را قرنطینه کنید !
با توجه به آمار صعودی وحشتناک استان مازندران لازم است تا هرچه سریعتر مسئولان دولتی نسبت به قرنطینه استان اقدام نمایند