بازديد دكتر لاريجاني رئيس مجلس و مهندس اسلامي استاندار مازندران از بوستان ولايت ساري
كد خبر : ۱۱۳۱۳ /  تاریخ :۰۵ اسفند ۱۳۹۶ /  اخبار  /  به روايت تصوير ايميل چاپ
بازديد دكتر لاريجاني رئيس مجلس و مهندس اسلامي استاندار مازندران از بوستان ولايت ساري
بازديد دكتر لاريجاني رئيس مجلس و مهندس اسلامي استاندار مازندران از بوستان ولايت ساري