تشییع باشکوه پیکر مطهر شهید سید مصطفی علمدار در ساری
كد خبر : ۱۱۳۰۹ /  تاریخ :۱۷ بهمن ۱۳۹۶ /  اخبار  /  به روايت تصوير ايميل چاپ
تشییع باشکوه پیکر مطهر شهید سید مصطفی علمدار در ساری
تشییع باشکوه پیکر مطهر شهید سید مصطفی علمدار در ساری