صفحه اصلی | اخبار فرهنگی | اخبار اجتماعی | كاريكاتور | مازندران | گفتگو | اخبار ورزشی | اقتصادي | تماس ها | آرشيو | RSS | نسخه موبایل

 

همدلی و هم زبانی
كد خبر : ۹۳۱۵ /  تاریخ :۱۳ فروردین ۱۳۹۴ /  مقالات  /  مقالات ايميل چاپ
وفاق ملی، افزایش ضریب تحمل مخالف، بالا بردن آستانه تحمل و تقویت حس اعتماد و اطمینان متقابل در سالی که منتهی به انتخابات مجلس شورای اسلامی می شود، جزء مهمترین و ضروری ترین نیازمندی های کشور برای حفظ دستاوردهای نظام اسلامی است. انتخابات نباید برای دست اندرکاران و برنامه ریزان و مجریان و ناظرین آن به یک معضل تبدیل یا…
همدلی و هم زبانی

وفاق ملی، افزایش ضریب تحمل مخالف، بالا بردن آستانه تحمل و تقویت حس اعتماد و اطمینان متقابل در سالی که منتهی به انتخابات مجلس شورای اسلامی می شود، جزء مهمترین و ضروری ترین نیازمندی های کشور برای حفظ دستاوردهای نظام اسلامی است.  انتخابات نباید برای دست اندرکاران و برنامه ریزان و مجریان و ناظرین آن به یک معضل تبدیل یا تعریف شود که باید تمام ابتکارات و هم خویش را برای گذر از آن بکار گرفت بلکه باید به عنوان مرحله ای از زندگی سیاسی نظام در جامعه جهانی تلقی شود که همت جمعی انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان و دست اندرکاران و مجریان و ناظرین باید بر برگزاری سالم و امانتدارانه آن مصرف شود. 

تلقی نادرست از انتخابات و کسب آراء و اعتماد مردم برای ورود به صحنه قانونگذاری باعث شده است که ستادهای انتخاباتی در دوران انتخابات چهره های ظاهری و باطنی متفاوتی پیدا بکنند و سکوت و رضایت کاندیداها مبنی بر استفاده ابزاری از اهرم های مشخص جزء ملزومات و ضروریات رای آوری قلمداد شود و به خاطر کسب آراء بیشتر در رقابت های انتخاباتی، تن به خذلان مخالفت با پاکی ها و صداقت ها و پای گذاشتن در مسیر توسعه آلودگی های ستادی و تقویت تعصبات شخص گرایانه و استفاده از سرمایه های مشکوک الهویه داده شود.

بدون هیچ تردیدی محصول ستادهای اینچنینی که برای دریافت کمک های مالی از طرفداران و هواداران رویکرد به گروههایی می شود که در کسب ثروت به حلال و طیب بودن مال توجه لازم را ندارند و بسیار حساب شده تمام یا بخش های قابل توجهی از مخارج ستادی خاص را متقبل می شوند، احساس بدهی و دین به موکل و زمینه سازی برای جبران خدمات از طریق سفارش ها و اعمال نفوذها خواهد بود.  اساساً این گونه سرمایه گذاران به کاندیدا به عنوان یک وسیله نگاه می کنند که باید او را به قدرت رساند تا از قابلیت های حضور او در مراکز قدرت بهره برداری سیاسی، اجتماعی، و بخصوص اقتصادی نمایند. 

ضعف مجریان و ناظران در مدیریت این فضا، گناه بزرگ رسوخ و نفوذ نا اهلان سیاسی و ناتوانان فکری به کانون قانون گذاری را در پی دارد و افرادی وابسته به سرمایه و تابع هوادار و اهل رانت و اعمال نفوذ و ایجاد زد و بند را به جامعه سیاسی کشور تحمیل می کند که به عنوان چهره های مدیریت سیاسی کشور فضای تبلیغاتی و مدیریتی و تصمیم گیری و هدایت اعتبارات ملی را در دست می گیرند و صداقت و شرافت را در پای موقعیت و جایگاه و قدرت خود قربانی می کنند.  پدیده ای که در سال های اخیر بخصوص دوران پس از جنگ تحمیلی و دفاع مقدس حاکمیت پیدا کرده و دردسرهای زیادی را برای نظام توام با هزینه های سنگین ایجاد کرده است.

از طرفی این آلودگی ها در سایر قوا هم رسوخ و نفوذ پیدا کرده و مواظبت ها از توسعه فساد اداری و حتی قضایی و بده و بستان های زیرمیزی، رشوه و ارتشاء و نزول و درآمدهای ناحق در برخی از دستگاهها آنقدر آشکار شده است که کسی یارای انکار آن را ندارد و کار به جایی کشیده شده است که باید برای اثبات عدم وجود آنها استدلال نمود و اصل را بر صحت در وجود این روابط نامیمون و درآمدهای نامشروع دانست. 

انکار مدیریتی و اعمال زور برای بستن دهان و قفل زدن بر قلم دردی از آحاد مردم دوا نمی کند و معنای همدلی و همزبانی نمی دهد چرا که خداوند قهار نیز در کتاب خواندنی (قرآن کریم) همراهی و کمک خویش را فقط به اموری محدود می فرماید که در راستای قانون آفرینش و صلاح و خیر باشد و در فساد و تباهی ها هرگز یاری و تائیدات خداوندی وجود نخواد داشت و افراد را نیز به همکاری و همدلی و مشارکت و تعاون در امور خیر فرا خوانده و از همکاری و تعاون در گناه و تجاوز و تعدی بر حذر می دارد (تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان).

با این دیدگاه همدلی و همزبانی مشروط و محدود خواهد بود به اینکه افراد، گروهها و دولت و قوای سه گانه همدیگر را در امور خیر و نیکو و مطابق با شرع و قوانین خدایی و قرآنی حمایت و کمک کنند و برای به زیر کشیدن رقیب، به هر ترفند و بی تقوایی تن در ندهند و هزینه های این تندروی های سیاسی را از جیب مردم نپردازند.  قطعاً معنای همدلی و همزبانی عدول از وظائف قانونی و رها کردن مسئولیت مراقبت و مواظبت و نظارت بر امور نیست.  همدلی و همزبانی مشعر به این مسئله است که من غیر وجه و به ناحق و دروغ و به خاطر رضایت شیطان یا به تحریک شیاطین به جان آبرو و اعتبار هم نیفتند و از پروژه های ناجوانمردانه رسوا سازی و افشاگری های مبتنی بر پایه های سست اطلاعاتی دست کشیده شود و بگم بگم های سیاسی توسعه داده نشود اما نه اینکه قوه قضائیه اعمال عدالت را بر علیه مرتکبین جرم و جنایت رها کرده و با تخلفات و جرایم مبارزه ننماید.  عقل این را نخواهد پذیرفت که وظائف ذاتی قوا به خاطر وحدت و همدلی و همزبانی مختل شود و قوه ای به نفع قوه دیگر تضعیف شود.

انحصار طرفداری و پیروی از ولایت فقیه در گروه خاص برای نظام اسلامی شکننده خواهد بود و به خودی خود این توهم را به وجود می آورد که برخلاف رضایت رهبری برای بیرون کردن رقیب از آن استفاده ابزاری شود.  ابزاری که برخی عناصر مشتاق قدرت و ثروت از آن برای دور نگهداشتن رقیب از ورود به صحنه مدیریت و خدمت در همه امور استفاده می کنند و حتی فرزندان و نسل های متعلق به رقیب را نیز از رسیدن به جایگاههای مدیریتی و حتی اشتغال به انواع حیل مانع می شوند و با تمامیت خواهی مطلق به بهانه هایی با ظاهر قشنگ متمسک می شوند.  البته همین جا باید تاکید شود که در این مسیر نباید به افراد وظیفه مند و صادق و تکلیف مدار و دقیق و عادل اجحاف شود و به جای پالایش قوا و جامعه از آلودگی برای حضور افراد سالم و صادق و دلسوز محدودیت ایجاد نمود. 

همدلی و همزبانی به معنای کوتاه آمدن از حق و پذیرش یا سکوت در برابر ظلم نیست بلکه برای رسیدن به جامعه متعالی اسلامی و رفع مشکلات مردم و توسعه عدالت و ایجاد رفاه و آسایش باید تمام قوا همدل و همزبان باشند و سلیقه های متفاوت را در جهت رسیدن به این اهداف باید تحمل کرد و اختلافات را به وحدت تبدیل نمود.  مهمتر اینکه در مواجهه با مسائل سیاست خارجی جمهوری اسلامی که دولت و دستگاه اجرایی کشور متولی امور می باشد و نیاز به تقویت روحی و قابلیت بالای مقابله با غولهای حقوقی و فنی و سیاسی وجود دارد، همت و توان و توجه نیروهای مخالف دولت و سیاست های گروه مدیریت اجرایی در کشور به انتقادهای تخریبی و ایجاد فشارهای روانی معطوف نشود و فضای رسانه ای کشور به جبهه ضد دولتی و ضدیت با تیم مذاکره هسته ای تبدیل نگردد.  بسیاری از توجهات را به جای بیان در فضای رسانه ای می توان به صورت خصوصی به مسئولان امر انعکاس داد تا در هوشیاری آنها نسبت به منافع نظام در این امر سهیم شد. 

همدلی و همزبانی دولت و مردم این است که در انتخابات پیش رو، نه دولتیان از امکانات بسیار وسیع قوه مجریه به طور ناحق و غیر عادلانه برای انتخاب افرادی که احساس می کنند با دولت هم جهت هستند بکار گیری نمایند و نه مردم بدون دلایل و بینه های متقن به دست اندرکاران دولتی و قوه مجریه تهمت اعمال نفوذ و سوء استفاده از بیت المال و .. بزنند.  این یکی از بزرگترین خدمات رهبری به دولت و مردم و گروههای مختلف سیاسی در سال پیش رو بوده است که فضای ملتهب یا رو به التهاب را درست در بهترین موقع و زمان، بهاری نماید و با استفاده از فضای روانی نوروز که تاکید بر شستن کینه ها و زدودن آنها از دل ها دارد، بالاترین عبادت را در زدودن کینه های سیاسی در بین گروهها و آحاد مردم و دولت معرفی نماید. 

امید که این فضا منافع مردم را حفظ و دولت را به خدمت بیشتر به آنها تشویق نماید.


اضافه کردن نظر


آخرين اخبار

RSS