صفحه اصلی | اخبار فرهنگی | اخبار اجتماعی | كاريكاتور | مازندران | گفتگو | اخبار ورزشی | اقتصادي | تماس ها | آرشيو | RSS | نسخه موبایل

 

اسامي نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي شهر ساري
كد خبر : ۳۹۰۴ /  تاریخ :۲۲ خرداد ۱۳۹۲ /  اخبار  /  اخبار انتخابات شوراها ايميل چاپ
پایگاه خبری شمال پرس:در اجراي ماده 51 قانون انتخابات و ماده 56 آيين نامه اجرايي ، به آگاهي اهالي محترم حوزه انتخابيه شهر ساري مي رساند كه انتخابات چهارمين دوره شوراي اسلامي شهر در روز جمعه مورخ 24/3/92 برگزار مي شود و اسامي نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي شهر ساري به شرح زير مي باشد :1- خانم هاجر آرامش فرزند صفر…
اسامي نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي شهر ساري
پایگاه خبری شمال پرس:در اجراي ماده 51 قانون انتخابات و ماده 56 آيين نامه اجرايي ، به آگاهي اهالي محترم حوزه انتخابيه شهر ساري مي رساند كه انتخابات چهارمين دوره شوراي اسلامي شهر در روز جمعه مورخ 24/3/92 برگزار مي شود و اسامي نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي شهر ساري به شرح زير مي باشد :
1- خانم هاجر آرامش فرزند صفر كد نامزد 1214
2- آقاي سيد محمد آقاميري فرزند ميرآقابابا كد نامزد 1216
3- آقاي علي آلبويه فرزند قدرت ا... كد نامزد 1217
4- آقاي محسن آهنگر فرزند قربان كد نامزد 1218
5- آقاي حسن ابراهيمي كارنامي فرزند هدايت كد نامزد 1242
6- آقاي احمدرضا احمدپور فرزند احمد كد نامزد 1245
7- آقاي سيد مهدي احمدي فرزند سيد حسين كد نامزد 1247
8- آقاي وحيد احمدي فرزند علي اكبر كد نامزد 1248
9- آقاي ميثم احمديان چاشمي فرزند ناصر كد نامزد 1249
10-آقاي سيد مرتضي احمدي سقنديكلائي فرزند سيد علي اكبر كد نامزد 1251
11-آقاي محمود استادي مشهور به هادي فرزند ولي ا... كد نامزد 1252
12-خانم ليلا اسلامي كولائي فرزند غلامرضا كد نامزد 1254
13-آقاي مهدي اصغرپور فرزند ذات ا... كد نامزد 1256
14-آقاي قاسم اصغري آقمشهدي فرزند نورمحمد كد نامزد 1257
15- آقاي علي اصغري اسفنداني مشهور به قربان فرزند زين العابدين كد نامزد 1258
16- آقاي قنبرعلي افضلي فرزند محمود كد نامزد 1259
17- آقاي موسي اميني مشهور به ناصر فرزند اصغر كد نامزد 1262
18- آقاي خليل ا...انتظاري فرزند خير ا... كد نامزد 1264
19- آقاي سيد مصطفي انديك فرزند سيد علي كد نامزد 1265
20- آقاي سيد محمد انصارالحسيني مشهور به انصار فرزند مير مهدي كد نامزد 1267
21- آقاي علي ايماني فرزند تقي كد نامزد 1269
22- آقاي حسن ايماني پركوهي فرزند سيف ا... كد نامزد 1271
23- آقاي اكبر بابايي فرزند ابراهيم كد نامزد 1272
24- آقاي اميد بابايي فرزند رجب كد نامزد 1274
25- آقاي علي اكبر باقري فرزند محمدرضا كد نامزد 1279
26- خانم سيده غزاله باقري سليمي فرزند سيد مجيد كد نامزد 1281
27- آقاي جمال باقري نسامي فرزند ابوالقاسم كد نامزد 1282
28- آقاي حسين باكري جعفركلائي فرزند لطفعلي كد نامزد 1285
29- آقاي سبحان بخشي موسي كلائي فرزند تقي كد نامزد 1289
30- آقاي حسين برزگر فرزند علي كد نامزد 1291
31- آقاي حسين برزگر وليك چالي فرزند حسن كد نامزد 1292
32- آقاي حامد بريماني فرزند علي كد نامزد 1295
33- آقاي علي محمد بريماني ورندي مشهور به رشيد فرزند ابوالحسن كد نامزد 1296
34- آقاي محمد مهدي بريماني ورندي فرزند نبي كد نامزد 1297
35- آقاي سيد غلامرضا بني احمد مشهور به حامد فرزند سيد عبد ا... كد نامزد 1412
36- آقاي شريف بوشهري فرزند عبدالحسين كد نامزد 1415
37- خانم پروين بيرام زاده مشهور به بايرام زاده فرزند ولي كد نامزد 1416
38- آقاي حسين پايندان فرزند عليرضا كد نامزد 1417
39- آقاي علي اكبر پناهي فرزند ذكريا كد نامزد 1418
40- آقاي مسعود پيري توسنلو فرزند مرتضي كد نامزد 1421
41- آقاي رضا پيوندي فرزند احمد كد نامزد 1424
42- خانم زهرا جامي فرزند پرويز كد نامزد 1425
43- آقاي سيد محمد جعفري فرزند سيد علي كد نامزد 1427
44- آقاي بهرام جعفري ماچك پشتي فرزند رضا كد نامزد 1428
45- آقاي سيد مقصود جلالي ارزفوني فرزند سيد عابد كد نامزد 1429
46- آقاي سيد عباس جمالي فرزند مير وجيه ا... كد نامزد 1451
47- آقاي سيد كاظم جماليان فرزند ميرمختار كد نامزد 1452
48- آقاي خسرو جولائي مشهور به محمد جولائي تلارمي فرزند محمد حسين كد نامزد 1454
49- آقاي اكبر چوپاني فرزند رمضان كد نامزد 1457
50- آقاي حسين حاجاتي مشهور به عادل فرزند عسكري كد نامزد 1458
51- آقاي سيد رسول حسيني فرزند سيد حسين كد نامزد 1464
52- آقاي ابوالفضل حيدري زاده فرزند بشير كد نامزد 1467
53- آقاي محمدعلي خدابخشي صاحبي فرزند رجبعلي كد نامزد 1468
54- آقاي موسي خداشناس ريكنده فرزند سبحان كد نامزد 1469
55- خانم سيده مهديه خراساني كياسري فرزند مير رمضان كد نامزد 1471
56- آقاي كيومرث خلخالي مشهور به كيا فرزند تيمور كد نامزد 1474
57- آقاي محمد رستميان فرزند رجبعلي كد نامزد 1484
58- آقاي بهروز رشيدي فرزند بهمن كد نامزد 1485
59- آقاي مهدي رضائي فرح آبادي فرزند ايرج كد نامزد 1487
60- آقاي محيط رضايي كلانتري مشهور به محيط فرزند مهدي كد نامزد 1489
61- آقاي مرتضي رمضانپور فرزند امر ا... كد نامزد 1492
62- آقاي روح ا... رمضاني فرزند شعبان كد نامزد 1494
63- آقاي كميل رمضاني فرزند احمد كد نامزد 1495
64- آقاي حمزه علي رودباري شهميري فرزند علي اكبر كد نامزد 1497
65- آقاي علي اكبر زليكاني مشهور به علي زليكاني فرزند حسينعلي كد نامزد 1498
66- آقاي احسان زماني فرزند سليمان كد نامزد 1512
67- آقاي محمد زماني نوكنده مشهور به زمان – محمد – نوكنده فرزند جمشيد كد نامزد 1514
68- آقاي احمد سراج مشهور به بهروز فرزند رحيم كد نامزد 1516
69- آقاي رمضان سلماني مشهور به علي فرزند محمد كد نامزد 1518
70- آقاي سيد ياسر سليم بهرامي فرزند مير فتاح كد نامزد 1519
71- آقاي عبد ا... سوادكوهي ماهفروجكي مشهور به فرزاد فرزند عبدالحسين كد نامزد 1521
72- خانم سيده فاطمه شريف زاده فرزند سيد ابوتراب كد نامزد 1528
73- آقاي حسين شريفي اسدي فرزند محمد كد نامزد 1529
74- آقاي پرويز شعباني فرزند علي اصغر كد نامزد 1541
75- آقاي علي جان شمشيربند فرزند قنبر كد نامزد 1542
76- آقاي حامد شهابي نيا فرزند رحمت ا... كد نامزد 1545
77- آقاي رضا شيرزاد چناري فرزند معصومعلي كد نامزد 1547
78- آقاي سيد مرتضي صالحي مشهور به سيد احمد فرزند ميرصالح كد نامزد 1548
79- آقاي مير صالح صالحي نيا فرزند سيد حسين كد نامزد 1561
80- خانم ليلا صحرائي مشهور به جميله فرزند رجبعلي كد نامزد 1562
81- آقاي فريدون صحرائي ساري نصيرلو فرزند بابا كد نامزد 1564
82- آقاي علي اكبر صفري فرزند نور ا... كد نامزد 1567
83- آقاي رضا طاهري سنگتراشاني فرزند غلامرضا كد نامزد 1569
84- آقاي مجيد عاليشاه مشهور به عاليشاه دودانگه اي پركوهي افراچالي فرزند صفر كد نامزد 1571
85- خانم فاطمه عباس زاده جويباري فرزند عباس كد نامزد 1573
86- آقاي مرتضي عرب صاحبي فرزند علي كد نامزد 1574
87- آقاي سيد روح اله علوي فرزند مير جعفر كد نامزد 1576
88- آقاي سيد علي علوي اندراجمي فرزند سيد ضياء الدين كد نامزد 1578
89 - آقاي عليجان عليخاني سوركي فرزند علي اصغر كد نامزد 1579
90- خانم ام ليلي عليزاده صفائي مشهور به ليلا فرزند حسن كد نامزد 1581
91- آقاي علي غلاميان صلاحي فرزند محمد كد نامزد 1584
92- آقاي احمد فروزانفر فرزند حسن كد نامزد 1585
93- آقاي مير داوود فضلي مشهور به سيد داود مير فضلي فرزند سيد نظام كد نامزد 1586
94- آقاي فضل ا... فضلي بهزاد كلائي فرزند ابراهيم كد نامزد 1587
95- آقاي حسين فكوري فرزند ابوالقاسم كد نامزد 1589
96- آقاي سعيد فلكي گله كلائي فرزند حسين كد نامزد 1591
97- خانم رضيه فياضي فرزند عبد ا... كد نامزد 1592
98- آقاي سيد حسين قادري پايين كولائي مشهور به عطاء فرزند مير علي كد نامزد 1594
99- آقاي حسن قاسمي مشهور به حاجي قاسمي فرزند خان محمد كد نامزد 1595
100- آقاي جعفر قربان پور فرزند رمضان كد نامزد 1596
101- آقاي ياسر قرباني فرزند محمود كد نامزد 1598
102- خانم ماريا قنادزادگان مشهور به قنادزاده فرزند علي حسين كد نامزد 1612
103- آقاي جواد قنبري فرزند محمدعلي كد نامزد 1614
104- آقاي حسين قنبري سعيد آبادي فرزند ولي كد نامزد 1615
105- آقاي علي رضا كاظمي كاوردي فرزند نعمت ا... كد نامزد 1617
106- آقاي مرتضي كاليراد فرزند حسين كد نامزد 1618
107- آقاي مهدي كردان فرزند محمد كد نامزد 1619
108- آقاي جواد كردستاني مشهور به حسيني ساروي فرزند اسماعيل كد نامزد 1621
109- آقاي حسين كرمي فرزند جانعلي كد نامزد 1624
110- خانم راضيه كريم پور فرزند علي اكبر كد نامزد 1625
111- آقاي سيد مهدي كشاورز فرزند سيد رسول كد نامزد 1626
112- آقاي بابك كلانتري فرزند محمد تقي كد نامزد 1627
113- آقاي سبحان كلانتري فرزند محمدتقي كد نامزد 1628
114- آقاي صابر كلانتري فرزند محمد تقي كد نامزد 1641
115- آقاي موسي كولائيان فرزند مهدي كد نامزد 1642
116- خانم منيره كهن سال كلكناري فرزند شعبانعلي كد نامزد 1645
117- آقاي محمد هادي لقمانپور مشهور به هادي – زرين آبادي فرزند محمد كد نامزد 1646
118- آقاي سعيد لقمان پور زريني فرزند احمد كد نامزد 1647
119- آقاي اسحاق محمد پور مشهور به اسحاق فرزند دوستعلي كد نامزد 1648
120- آقاي سيد محسن محمدي مشهور به محمدي تاكامي فرزند سيد جليل كد نامزد 1651
121- آقاي ابوالحسن محمدي ازني مشهور به محمد پور ازني فرزند جان برار كد نامزد 1652
122- آقاي سيد عليرضا محمديان فرزند صدر الدين كد نامزد 1657
123- آقاي عسكري محمديان فرزند علي كد نامزد 1658
124- آقاي محمد حسن محمدي كيادهي مشهور به كيادهي ، صادق كيادهي فرزند محمد قلي كد نامزد 1659
125- آقاي علي رضا مختار زاده فرزند يوسف رضا كد نامزد 1672
126- آقاي قاسم مختاري قادي فرزند براري كد نامزد 1674
127- آقاي مهدي مدانلو جويباري فرزند غلام علي كد نامزد 1675
128- آقاي سيد مسعود مدينه فرزند سيد ضياء كد نامزد 1676
129- آقاي محمدجواد مرادي كياپي مشهور به محمد فرزند حسينعلي كد نامزد 1678
130- آقاي شهمن مزداراني فرزند سياوش كد نامزد 1681
131- خانم زينب معرفت حسين خانلو فرزند بهلول كد نامزد 1684
132- آقاي ميثم معصومي كردخيلي فرزند محسن كد نامزد 1685
133- آقاي سيد فريدون موسوي تلوكلائي مشهور به حسن فرزند سيد عزيز كد نامزد 1687
134- آقاي سيد مهدي موسوي فرزند مير بابا كد نامزد 1689
135- آقاي وحيد مهدوي فرزند حسين كد نامزد 1695
136- آقاي محمد حسين مهران فر فرزند مهدي كد نامزد 1698
137- آقاي مازيار مهيار فرزند محمد ابراهيم كد نامزد 1712
138- آقاي سيد بابك مير مبيني فرزند سيد مهدي كد نامزد 1714
139-آقاي سيد يحيي ميري مشهور– ميري استخرپشتي فرزند سيد حسين كد نامزد 1715
140-آقاي عباس نجاريان ساروي مشهور به سعيد فرزند محمد كد نامزد 1716
141- آقاي قاسم نعيمي مشهور به جمشيد فرزند نقي كد نامزد 1287
142- آقاي فيض ا... نفجم فرزند ابراهيم كد نامزد 1718
143- آقاي فرامرز نقيبي علمداردهي فرزند غلامعلي كد نامزد 1719
144- آقاي حسين نيري گل خيلي فرزند شعبان كد نامزد 1721
145- آقاي داود نيك زاد زيدي فرزند نوروز علي كد نامزد 1724
146- آقاي سيد صدر الدين واردي مشهور به ميثم فرزند سيد احسان كد نامزد 1725
147- خانم الهام السادات هاشمي فرزند سيد محمد كد نامزد 1745
148- آقاي سيد سعيد هاشمي سليمي فرزند سيد حميد كد نامزد 1746
149-خانم سالومه يزداني فرزند حسين اصغر كد نامزد 1748
150- آقاي كوروش يوسفي ساداتي فرزند دوستعلي كد نامزد 1752
توجه :
1. نظر به اينكه تعداد اعضاي اصلي شوراي اسلامي اين شهر 13 نفر است ، رأي دهندگان در روز اخذ رأي فقط اسامي تعداد حداكثر 13 نفر را مي توانند در برگ رأي بنويسند .
2. هيأت اجرايي شهرستان مستقر در فرمانداري ساري در اجراي ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور از تاريخ انتشار اين آگاهي تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذ رأي ، آماده دريافت شكايات انتخاباتي مي باشد .
3. شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه به استناد تبصره 1 ذيل ماده 70 آيين نامه اجرايي ، مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ، نشاني محل كار يا سكونت شاكي يا شاكيان را داشته باشد .
جواد واحدي
فرماندار شهرستان ساري
 
 
اضافه می شود افراد زیر نیز از حضور در انتخابات شورای اسلامی شهر ساری انصراف داده اند:
1.آقای مجید افضلی
2. شهناز باقرزاده
3.زهرا پوری
4. جمال جدیری خوشباف
5.علی اکبر خورشیدی
6. سید مهدی ذبیحی
7.صدیقه صالحی
8.رضا صفایی
9.محمد تقی عظیمی
10 . وحید قربانی
11.سجاد کلانتری
12.همت محمدنژاد
13.جاسم مظلومی

آخرين اخبار

RSS